Psykoterapi, neuropsykologiska utredningar, föreläsningar och handledning.
Röstbrevlåda  0456-155 00

Tala in namn och telefonnummer så återkommer vi

Gesällvägen 2, 294 77 Sölvesborg

Psykologutredning

Utredningar av vuxna, ungdomar och barn. Neuropsykologisk utredning av ADHD, ADD, autismspektrum, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Funktionsbedömningar vid bipolär sjukdom och psykossjukdom. Psykiatrisk differentialdiagnostik. Basutredningar i skola. Läs mer om psykologutredningar på Psykologiguiden.

I utredningen ingår alltid intervju av anhörig och ev. skolpersonal förutom testning, intervju och självskattningsskalor för personen själv. Även läsning av relevanta journaler och ev. pedagogisk kartläggning.

Det neuropsykologiska utlåtandet brukar vara  9-13 sidor långt och innehåller alltid en noggrann barndomsanamnes, aktuell problembild, testresultat för begåvning samt uppmärksamhet och/eller autismbedömning. Det avslutas med sammanfattning samt en helsida rekommendationer för skola eller arbetsplats.

Utredningen är klar inom ca 4 veckor. Muntlig återgivning ges till både personen själv/familj samt ev. skolpersonal.  Remiss till psykiatri eller habilitering ingår om så önskas.

Priser

Vuxna: Nyhet!  I samarbete med en partner med riksavtal erbjuder vi neuropsykologiska utredningar på fritt vårdval till vanlig landstingstaxa. Inget remisskrav.

Barn: Endast privatbetalande kunder. Pris beror på omfattningen av frågeställningen. Förskottsbetalning till bankgiro. Vi kan tyvärr inte erbjuda delbetalning.

Företag: Pris beror på omfattningen av frågeställningen.


KBT - kognitiv beteendeterapi

Vuxna, ungdomar och barn välkomnas vid t ex oro, fobier, depression,nedstämdhet, kriser (t ex cancer), ätstörningar, trauman (t ex sexuella övergrepp), social ängslan, stress, utmattning, sömnproblem, sorg, panikångest, bipolär sjukdom typ 2, tvång/OCD, ADHD. Parterapi vid relationsproblem. Anhörigstöd vid t ex psykiatriska sjukdomar i familjen. Föräldrastöd kring barn med t ex ADHD. Läs om KBT hos Beteendeterapeutiska föreningen.


Priser

Individ: 1250 kr för 50 min, 700 kr för 25 min. Paketpris 5500kr för 5 x 50 min.

Par & familj: 2200 kr för 90 min. 1250 kr för 50 min.

Företag: kontakta oss för offert.

Tips!  I hemförsäkringen brukar det ingå att man får 10 samtal bekostade vid kriser.

Av- eller omboka minst 24 h i förväg, annars debiteras du fullt pris. Betalning via månadsvis faktura.


Föreläsning

Föreläsningar om KBT och psykiatriska diagnoser, eller annat inom psykologi efter önskemål.

Kontakta oss för offert.

Handledning

Handledning och konsultation som skräddarsys till personalgrupper och ledare inom vård, skola och organisationer. 

Kontakta oss för offert.

 

Andrea Sjöström, grundare

Andrea är leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Har sedan 2007 samlat på sig bred kompetens från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), skolhälsovård och privat. Har genom åren behandlat och utrett hundratals vuxna, ungdomar och barn. Handlett personal. Är även gästföreläsare vid universitet. De senaste åren har Andrea drivit privat mottagning i Strängnäs, Sörmland, och i augusti 2019 öppnades mottagning i Sölvesborg. Se Linkedin för CV.

 

Copyright Sjöström Psykologi AB