KBT - kognitiv beteendeterapi

KBT för vuxna, par, ungdomar och barn. Trauma, ätstörning, nedstämdhet, depression, relationsproblem, bipolär sjukdom typ 2, stress, kris, specifik fobi, tvångstankar, OCD, oro, panikångest, social fobi. Läs om KBT hos Beteendeterapeutiska föreningen.

Individ: 1250 kr à 45 min. Par & familj: 2200 kr à 90 min. Företag: kontakta oss för offert.

Hör med din hemförsäkring om du kan få kristerapi bekostad. Avtal finns med Kris och Traumacentrum i Stockholm, som samarbetar med flertalet försäkringsbolag.

Av- eller omboka minst 24 h i förväg, annars debiteras du fullt pris. Betalning sker via månadsvis faktura.

Psykologutredning

Utredningar av vuxna, ungdomar och barn. Neuropsykologisk utredning av ADHD, ADD, autismspektrum, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Funktionsbedömningar vid bipolär sjukdom och psykossjukdom. Psykiatrisk differentialdiagnostik. Basutredningar i skola. Läs mer om psykologutredningar på Psykologiguiden.

Pris beror på omfattningen av utredningen.

Föreläsning

Föreläsningar om KBT och psykiatriska diagnoser, eller annat inom psykologi efter önskemål.

Kontakta oss för offert.

Handledning

Handledning och konsultation som skräddarsys till personalgrupper och ledare inom vård, skola och organisationer. 

Kontakta oss för offert.

Copyright Sjöström Psykologi AB