KBT - kognitiv beteendeterapi

KBT för vuxna, par, ungdomar och barn. Trauma, ätstörning, nedstämdhet, depression, relationsproblem, bipolär sjukdom typ 2, stress, kris, specifik fobi, tvångstankar, OCD, oro, panikångest, social fobi. Utbildningsterapi till psykolog- och psykoterapeutstudenter. Läs om KBT hos Beteendeterapeutiska föreningen.

Individ: 1250 kr à 45 min. Par & familj: 2000 kr à 90 min. Företag: kontakta oss för offert. 

Psykologutredning

Utredningar av vuxna, ungdomar och barn. Neuropsykiatrisk utredning av ADHD, ADD, autismspektrum, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Funktionsbedömningar vid bipolär sjukdom och psykossjukdom. Psykiatrisk differentialdiagnostik. Basutredningar i skola. Läs mer om psykologutredningar på Psykologiguiden.

Pris beror på omfattningen av utredningen.

Föreläsning

Föreläsningar om KBT och psykiatriska diagnoser, eller annat inom psykologi efter önskemål.

Kontakta oss för offert.

Handledning

Handledning och konsultation som skräddarsys till personalgrupper inom vård och skola. 

Kontakta oss för offert.

Copyright Sjöström Psykologi AB