Andrea Sjöström, leg psykolog, leg psykoterapeut

Andrea tar emot både barn och vuxna för KBT och utredningar. Erbjuder handledning inom t ex psykiatri och konsultationer till organisationer. Tar uppdrag som skolpsykolog. Föreläser på Linköpings universitet. Se Linkedin för CV.

Karl Kristofer Sjöström, strategisk koordinator, organisationskonsult

Karl Kristofer ansvarar för ekonomi, personal, marknadsföring och arbetsmiljö. Leder, planerar och följer upp för att utveckla verksamheten. Koordinerar inköp och avtal med samarbetspartners. Karl Kristofer tar även uppdrag som organisationskonsult.

Underkonsulter

Sjöström Psykologi tar i perioder in underkonsulter som utreder. Alla underkonsulter har minst 3 års erfarenhet som legitimerad psykolog inom vuxenpsykiatri, BUP, skola och/eller habilitering. Flera utbildar sig till specialist inom klinisk psykologi.

 

Copyright Sjöström Psykologi AB