Andrea Sjöström, leg psykolog, leg psykoterapeut

Andrea tar emot både barn och vuxna för KBT och utredningar, samt handleder och föreläser. Hon har tidigare arbetat på specialistmottagningar för vuxna och ungdomar med bipolär sjukdom, i resursteam för förskolor och skolor, på privat mottagning för neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar, samt på flera vuxenpsykiatriska mottagningar. Sedan 2017 arbetar Andrea i privat regi. Andrea har läst vid Linköpings universitet och Uppsala universitet. Se Linkedin för mer utförligt CV.

Hanna Troëng, leg psykolog under specialistutbildning

Hanna utreder vuxna med neuropsykiatrisk problematik som ADHD, ADD, Aspergers, autism och Tourettes. Hanna har tidigare arbetat på beroendemottagning och på allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna patienter, där hon i huvudsak har gjort utredningar. Hanna är i slutet av en specialistutbildning i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hanna har läst vid Lunds universitet och Stockholms universitet.

Karl Kristofer Sjöström, verksamhetschef

Karl Kristofer ansvarar för ekonomi, personal, marknadsföring och arbetsmiljö. Leder, planerar och följer upp för att utveckla verksamheten. Koordinerar inköp och avtal med samarbetspartners inom vårdsektorn,  skola och företag. Stärker och utvecklar professionen för anställda och underkonsulter.

Copyright Sjöström Psykologi AB